Eibarko Udalak, Eibarko hirian berrikuntza eta ekintzailetza berritzaile/teknologikoaren aldeko apustua indartuz, 10.500 €-ko Aparteko Saria ematen du. Sari horretan, kirolaren arloan diharduten ekimenak lehenetsiko dira, baina energiaren eta manufaktura aurreratuaren arloko ekimenak ere baloratuko dira.

Maiatzaren 24ra arte zabalik

Informazio gehiago: 
https://toribioechevarria.com/

 

Copyright © 2021 Sportek Hub.
Kirol Teknologia Berritzaileen HUBa
HUB de Tecnologías Innovadoras del Deporte